info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 22:12
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 014 535,00 4 236 462,00
5,5%
4 114 591,00
-2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103 986,00 99 149,00
-4,7%
49 334,00
-50,2%
Zysk (strata) brutto 65 413,00 112 356,00
71,8%
26 864,00
-76,1%
Zysk (strata) netto 46 861,00 96 360,00
105,6%
22 989,00
-76,1%
Amortyzacja 70 626,00 70 614,00
-0,0%
70 635,00
0,0%
Aktywa 6 698 583,00 6 512 663,00
-2,8%
6 488 751,00
-0,4%
Kapitał własny 1 074 419,00 1 173 547,00
9,2%
1 218 947,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,72 8,43
9,2%
8,76
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,69
105,3%
0,16
-76,2%