info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 12:49
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 236 462,00 4 114 591,00
-2,9%
3 617 761,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 99 149,00 49 334,00
-50,2%
2 641,00
-94,6%
Zysk (strata) brutto 112 356,00 26 864,00
-76,1%
-19 112,00
---
Zysk (strata) netto 96 360,00 22 989,00
-76,1%
-16 805,00
---
Amortyzacja 70 614,00 70 635,00
0,0%
79 257,00
12,2%
Aktywa 6 512 663,00 6 488 751,00
-0,4%
6 566 099,00
1,2%
Kapitał własny 1 173 547,00 1 218 947,00
3,9%
1 207 140,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,43 8,76
3,9%
8,67
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,16
-76,2%
-0,12
---