info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 23:51
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 049,00 7 049,00
0,0%
8 693,00
23,3%
6 829,00
-21,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 339,00 1 522,00
13,7%
1 745,00
14,7%
449,00
-74,3%
Zysk (strata) brutto 261,00 261,00
0,0%
756,00
189,7%
-410,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 6,00
0,0%
377,00
6 183,3%
-608,00
---
Amortyzacja 487,00 487,00
0,0%
52,00
-89,3%
-270,00
---
Aktywa 112 472,00 112 472,00
0,0%
163 966,00
45,8%
95 139,00
-42,0%
Kapitał własny 1 560,00 1 560,00
0,0%
34 766,00
2 128,6%
951,00
-97,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,0%
0,28
0,0%
0,17
-39,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
-0,11
---