info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 05:56
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 829,00 -9 117,00
---
4 282,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 449,00 -78 745,00
---
78,00
---
Zysk (strata) brutto -410,00 -79 466,00
---
71,00
---
Zysk (strata) netto -608,00 -77 682,00
---
242,00
---
Amortyzacja -270,00 334,00
---
125,00
-62,6%
Aktywa 95 139,00 14 438,00
-84,8%
15 983,00
10,7%
Kapitał własny 951,00 -76 730,00
---
-76 488,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 -13,70
---
-13,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -13,87
---
0,04
---