info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 23:26
kontakt
ESOTIQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 322,00 50 883,00
29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 792,00 4 736,00
24,9%
Zysk (strata) brutto 3 096,00 1 495,00
-51,7%
Zysk (strata) netto 2 452,00 1 296,00
-47,1%
Amortyzacja 3 337,00 3 617,00
8,4%
Aktywa 129 647,00 135 995,00
4,9%
Kapitał własny 53 357,00 54 628,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,89 24,46
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,58
-47,2%