info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 12:13
kontakt
ESOTIQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 539,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 392,00
Zysk (strata) brutto 2 585,00
Zysk (strata) netto 2 062,00
Amortyzacja 2 990,00
Aktywa 137 310,00
Kapitał własny 52 060,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,31
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92