info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 16:53
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 757,00 10 551,00
-17,3%
10 218,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -806,00 -769,00
---
338,00
---
Zysk (strata) brutto -2 383,00 -192,00
---
-685,00
---
Zysk (strata) netto -2 383,00 -192,00
---
-685,00
---
Amortyzacja 583,00 567,00
-2,7%
504,00
-11,1%
Aktywa 47 716,00 41 174,00
-13,7%
41 920,00
1,8%
Kapitał własny -24 394,00 -27 948,00
---
-28 307,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,18 -1,35
---
-1,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,01
---
-0,03
---