info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 18:02
kontakt
ERNE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -886,00 -27,00
---
46,00
---
Zysk (strata) brutto -2 212,00 -2 051,00
---
-27 923,00
---
Zysk (strata) netto -2 212,00 -2 051,00
---
-27 923,00
---
Amortyzacja 30,00 30,00
0,0%
30,00
0,0%
Aktywa 42 086,00 41 613,00
-1,1%
13 179,00
-68,3%
Kapitał własny 23 851,00 24 012,00
0,7%
-4 072,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,15 2,15
0,0%
-0,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,20
---
-2,52
---