info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 11:39
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 846,00 22 770,00
20,8%
12 270,00
-46,1%
12 864,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 799,00 9,00
-98,9%
405,00
4 400,0%
1 474,00
264,0%
Zysk (strata) brutto 612,00 77,00
-87,4%
409,00
431,2%
1 192,00
191,4%
Zysk (strata) netto 449,00 40,00
-91,1%
274,00
585,0%
885,00
223,0%
Amortyzacja 0,00 1 673,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 232,00 35 151,00
-0,2%
35 344,00
0,5%
33 402,00
-5,5%
Kapitał własny 22 117,00 22 160,00
0,2%
22 434,00
1,2%
23 304,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,74 10,76
0,2%
10,89
1,2%
11,32
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,02
-91,3%
0,13
600,0%
0,43
223,3%