info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 15:53
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 864,00 12 694,00
-1,3%
21 983,00
73,2%
11 661,00
-47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 474,00 287,00
-80,5%
488,00
70,0%
1 251,00
156,4%
Zysk (strata) brutto 1 192,00 735,00
-38,3%
-7,00
---
2 345,00
---
Zysk (strata) netto 885,00 556,00
-37,2%
-116,00
---
1 797,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1 426,00
---
0,00
---
Aktywa 33 402,00 35 308,00
5,7%
35 635,00
0,9%
33 528,00
-5,9%
Kapitał własny 23 304,00 23 881,00
2,5%
23 737,00
-0,6%
25 618,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,32 11,60
2,5%
11,53
-0,6%
12,44
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,27
-37,2%
-0,06
---
0,87
---