info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 13:06
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 000,00 6 000,00
-57,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 661,00 7 461,00
-45,4%
Zysk (strata) brutto 20 031,00 1 968,00
-90,2%
Zysk (strata) netto 16 219,00 1 589,00
-90,2%
Amortyzacja 0,00 89,00
---
Aktywa 177 673,00 179 928,00
1,3%
Kapitał własny 170 712,00 172 301,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,73 9,82
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,09
-90,2%