info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 14:11
kontakt
ENELMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91 310,00 97 776,00
7,1%
101 293,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 587,00 1 470,00
-43,2%
-1 040,00
---
Zysk (strata) brutto 2 278,00 768,00
-66,3%
-3 399,00
---
Zysk (strata) netto 1 862,00 435,00
-76,6%
-3 345,00
---
Amortyzacja 4 365,00 4 490,00
2,9%
13 769,00
206,7%
Aktywa 207 521,00 223 327,00
7,6%
453 421,00
103,0%
Kapitał własny 107 601,00 108 036,00
0,4%
104 691,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,57 4,58
0,4%
4,44
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,02
-77,2%
-0,14
---