info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 08:16
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 621 654,00 1 813 289,00
11,8%
1 702 003,00
-6,1%
1 844 139,00
8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89 415,00 18 094,00
---
10 345,00
-42,8%
43 341,00
319,0%
Zysk (strata) brutto -2 912 085,00 20 852,00
---
416 555,00
1 897,7%
277 903,00
-33,3%
Zysk (strata) netto -2 894 621,00 45 140,00
---
461 543,00
922,5%
198 071,00
-57,1%
Amortyzacja 1 379,00 1 752,00
27,0%
1 666,00
-4,9%
1 572,00
-5,6%
Aktywa 19 494 521,00 20 282 478,00
4,0%
20 337 610,00
0,3%
21 428 116,00
5,4%
Kapitał własny 10 127 472,00 10 214 512,00
0,9%
10 699 796,00
4,8%
10 923 893,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,94 23,14
0,9%
24,24
4,7%
24,75
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,56 0,10
---
1,05
925,5%
0,45
-57,1%