info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 22:37
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 172 778,00 1 279 173,00
9,1%
1 447 209,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33 050,00 -125 104,00
---
-39 976,00
---
Zysk (strata) brutto -32 093,00 21 817,00
---
-42 042,00
---
Zysk (strata) netto -35 237,00 14 818,00
---
-38 772,00
---
Amortyzacja 580,00 546,00
-5,9%
728,00
33,3%
Aktywa 22 517 453,00 22 943 794,00
1,9%
23 189 745,00
1,1%
Kapitał własny 13 316 103,00 13 295 846,00
-0,2%
13 251 837,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,16 30,12
-0,2%
30,02
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,03
---
-0,09
---