info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.05, godz. 07:24
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 934 598,00 1 321 577,00
41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 108,00 -5 182,00
---
Zysk (strata) brutto 426 298,00 342 417,00
-19,7%
Zysk (strata) netto 421 653,00 316 889,00
-24,8%
Amortyzacja 1 925,00 1 306,00
-32,2%
Aktywa 25 338 813,00 25 614 138,00
1,1%
Kapitał własny 13 673 708,00 13 989 032,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,98 31,69
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,72
-24,8%