info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 11:03
kontakt
ELQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 135,00 5 066,00
-17,4%
24 958,00
392,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 417,00 -88,00
---
-159,00
---
Zysk (strata) brutto 385,00 -89,00
---
-396,00
---
Zysk (strata) netto 374,00 -101,00
---
-409,00
---
Amortyzacja 14,00 2,00
-85,7%
20,00
900,0%
Aktywa 60 795,00 61 580,00
1,3%
38 239,00
-37,9%
Kapitał własny 27 189,00 27 075,00
-0,4%
26 319,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
-0,4%
0,26
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---