info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.07, godz. 05:32
kontakt
ELQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 665,00 11 166,00
67,5%
6 398,00
-42,7%
4 267,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 655,00 1 853,00
182,9%
-814,00
---
-353,00
---
Zysk (strata) brutto 594,00 1 830,00
208,1%
-850,00
---
-480,00
---
Zysk (strata) netto 440,00 1 329,00
202,0%
-850,00
---
-491,00
---
Amortyzacja 14,00 10,00
-28,6%
22,00
120,0%
13,00
-40,9%
Aktywa 35 236,00 43 828,00
24,4%
36 952,00
-15,7%
38 457,00
4,1%
Kapitał własny 26 376,00 27 705,00
5,0%
27 306,00
-1,4%
26 815,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,28
4,9%
0,27
-1,4%
0,27
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
225,0%
-0,01
---
-0,00
---