info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 05:42
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 101,00 1 233,00
12,0%
1 806,00
46,5%
1 906,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -392,00 1 465,00
---
214,00
-85,4%
960,00
348,6%
Zysk (strata) brutto -254,00 1 640,00
---
76,00
-95,4%
817,00
975,0%
Zysk (strata) netto -70,00 1 348,00
---
32,00
-97,6%
626,00
1 856,2%
Amortyzacja 45,00 46,00
2,2%
49,00
6,5%
49,00
0,0%
Aktywa 66 989,00 93 986,00
40,3%
95 233,00
1,3%
115 771,00
21,6%
Kapitał własny 59 464,00 59 337,00
-0,2%
59 369,00
0,1%
59 946,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,38
-0,2%
1,38
0,1%
6,09
341,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
0,00
-96,8%
0,06
6 300,0%