info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 18:30
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 906,00 2 689,00
41,1%
2 933,00
9,1%
2 996,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 960,00 648,00
-32,5%
13 172,00
1 932,7%
1 019,00
-92,3%
Zysk (strata) brutto 817,00 186,00
-77,2%
12 638,00
6 694,6%
553,00
-95,6%
Zysk (strata) netto 626,00 125,00
-80,0%
11 724,00
9 279,2%
450,00
-96,2%
Amortyzacja 49,00 47,00
-4,1%
50,00
6,4%
47,00
-6,0%
Aktywa 115 771,00 122 779,00
6,1%
135 588,00
10,4%
136 455,00
0,6%
Kapitał własny 59 946,00 60 071,00
0,2%
71 794,00
19,5%
70 865,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,52
0,3%
1,82
19,5%
1,80
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-81,2%
0,30
9 833,3%
0,01
-96,3%