info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 05:06
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 860,00 2 740,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 033,00 467,00
-54,8%
Zysk (strata) brutto 703,00 275,00
-60,9%
Zysk (strata) netto 415,00 213,00
-48,7%
Amortyzacja 45,00 45,00
0,0%
Aktywa 123 183,00 123 191,00
0,0%
Kapitał własny 65 749,00 65 961,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,67 1,67
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-54,5%