info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 10:38
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91 584,00 121 888,00
33,1%
177 985,00
46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 507,00 16 573,00
120,8%
19 114,00
15,3%
Zysk (strata) brutto 7 852,00 16 427,00
109,2%
18 452,00
12,3%
Zysk (strata) netto 5 964,00 13 050,00
118,8%
14 211,00
8,9%
Amortyzacja 891,00 921,00
3,4%
857,00
-6,9%
Aktywa 197 084,00 230 151,00
16,8%
257 157,00
11,7%
Kapitał własny 97 461,00 95 536,00
-2,0%
109 747,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,76 9,57
-2,0%
10,99
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 1,31
118,9%
1,42
9,0%