info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 23:22
kontakt
ELBUDOWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112 271,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 543,00
Zysk (strata) brutto -11 163,00
Zysk (strata) netto -11 411,00
Amortyzacja 4 371,00
Aktywa 575 202,00
Kapitał własny 176 693,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,33
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,28