info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 00:03
kontakt
ELBUDOWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 771,00 12 531,00
-60,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52 984,00 15 004,00
---
Zysk (strata) brutto -53 036,00 14 828,00
---
Zysk (strata) netto -53 036,00 14 828,00
---
Amortyzacja 3 668,00 3 494,00
-4,7%
Aktywa 325 404,00 320 822,00
-1,4%
Kapitał własny -88 978,00 -74 055,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -17,79 -14,81
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -10,60 2,96
---