info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 15:23
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 435,00 5 664,00
132,6%
5 346,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -369,00 49,00
---
1 141,00
2 228,6%
Zysk (strata) brutto 1 051,00 8,00
-99,2%
1 130,00
14 025,0%
Zysk (strata) netto 1 009,00 1,00
-99,9%
1 069,00
106 800,0%
Amortyzacja 240,00 207,00
-13,8%
234,00
13,0%
Aktywa 20 569,00 20 796,00
1,1%
19 914,00
-4,2%
Kapitał własny 11 779,00 11 776,00
-0,0%
12 868,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
0,0%
0,29
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,02
---