info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 01:35
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 040,00 2 768,00
-8,9%
2 768,00
0,0%
2 976,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 953,00 707,00
-25,8%
707,00
0,0%
729,00
3,1%
Zysk (strata) brutto 1 069,00 827,00
-22,6%
827,00
0,0%
852,00
3,0%
Zysk (strata) netto 1 000,00 68,00
-93,2%
68,00
0,0%
533,00
683,8%
Amortyzacja 711,00 697,00
-2,0%
697,00
0,0%
685,00
-1,7%
Aktywa 41 465,00 41 521,00
0,1%
41 521,00
0,0%
41 584,00
0,2%
Kapitał własny 39 778,00 39 846,00
0,2%
39 846,00
0,0%
40 379,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,98
0,1%
0,98
0,0%
0,99
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-92,0%
0,00
0,0%
0,01
550,0%