info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 19:06
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 62,00 5,00
-91,9%
17,00
240,0%
15,00
-11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -211,00 -306,00
---
-314,00
---
-285,00
---
Zysk (strata) brutto 174,00 -306,00
---
-315,00
---
-285,00
---
Zysk (strata) netto 174,00 -306,00
---
-315,00
---
-285,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 608,00 39 313,00
-0,7%
39 034,00
-0,7%
39 478,00
1,1%
Kapitał własny 39 425,00 39 119,00
-0,8%
38 805,00
-0,8%
38 519,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,20
-0,7%
1,18
-0,8%
1,18
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---