info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 13:56
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 831,00 4 767,00
-30,2%
4 414,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 051,00 983,00
-67,8%
750,00
-23,7%
Zysk (strata) brutto 2 988,00 385,00
-87,1%
757,00
96,6%
Zysk (strata) netto 2 399,00 191,00
-92,0%
603,00
215,7%
Amortyzacja 225,00 222,00
-1,3%
198,00
-10,8%
Aktywa 75 307,00 74 185,00
-1,5%
73 453,00
-1,0%
Kapitał własny 64 578,00 64 769,00
0,3%
65 372,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,78 38,90
0,3%
39,26
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,44 0,12
-92,0%
0,36
214,8%