info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 16:29
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 436,00 7 953,00
23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 185,00 710,00
-67,5%
Zysk (strata) brutto 2 192,00 712,00
-67,5%
Zysk (strata) netto 1 773,00 584,00
-67,1%
Amortyzacja 209,00 200,00
-4,3%
Aktywa 75 785,00 77 440,00
2,2%
Kapitał własny 67 145,00 67 559,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,32 40,57
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,06 0,35
-67,0%