info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 14:06
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 067,00 1 252,00
17,3%
1 528,00
22,0%
1 747,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 170,00
---
349,00
105,3%
-895,00
---
Zysk (strata) brutto -827,00 -1 472,00
---
318,00
---
-654,00
---
Zysk (strata) netto -704,00 -1 451,00
---
270,00
---
-628,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 814,00 6 474,00
-17,1%
6 450,00
-0,4%
3 777,00
-41,4%
Kapitał własny 3 801,00 2 350,00
-38,2%
2 620,00
11,5%
1 992,00
-24,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29 0,80
-38,2%
0,89
11,6%
0,68
-24,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,49
---
0,09
---
-0,21
---