info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 06:57
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 287,00 28 644,00
-13,9%
27 680,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 88 271,00 54 386,00
-38,4%
4 253,00
-92,2%
Zysk (strata) brutto 48 965,00 46 916,00
-4,2%
-50 611,00
---
Zysk (strata) netto 55 201,00 47 655,00
-13,7%
-46 241,00
---
Amortyzacja 2 308,00 2 439,00
5,7%
1 977,00
-18,9%
Aktywa 3 049 371,00 3 076 036,00
0,9%
3 056 370,00
-0,6%
Kapitał własny 1 126 512,00 1 174 167,00
4,2%
1 127 927,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,84
4,2%
2,73
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-14,2%
-0,11
---