info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 00:44
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 145 720,00 62 912,00
-56,8%
103 956,00
65,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 287,00 52 465,00
79,1%
2 906,00
-94,5%
Zysk (strata) brutto 838,00 33 640,00
3 914,3%
-3 384,00
---
Zysk (strata) netto -7 479,00 32 596,00
---
-2 880,00
---
Amortyzacja 2 727,00 2 301,00
-15,6%
2 130,00
-7,4%
Aktywa 3 280 604,00 3 292 042,00
0,3%
3 553 324,00
7,9%
Kapitał własny 1 318 806,00 1 351 402,00
2,5%
1 245 349,00
-7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,28
2,5%
3,02
-7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,08
---
-0,01
---