info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 04:53
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 836,00 2 315,00
176,9%
1 039,00
-55,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70,00 1 207,00
1 624,3%
53,00
-95,6%
Zysk (strata) brutto 72,00 1 182,00
1 541,7%
63,00
-94,7%
Zysk (strata) netto 58,00 1 000,00
1 624,1%
48,00
-95,2%
Amortyzacja 15,00 12,00
-20,0%
10,00
-16,7%
Aktywa 4 866,00 6 945,00
42,7%
7 251,00
4,4%
Kapitał własny 4 548,00 5 548,00
22,0%
5 596,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,28
22,0%
0,28
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
1 566,7%
0,00
-96,0%