info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:37
kontakt
EC2
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 643,00 1 531,00
-6,8%
1 583,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 309,00 54,00
-82,5%
33,00
-38,9%
Zysk (strata) brutto 307,00 52,00
-83,1%
31,00
-40,4%
Zysk (strata) netto 279,00 48,00
-82,8%
31,00
-35,4%
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
Aktywa 2 739,00 2 660,00
-2,9%
2 730,00
2,6%
Kapitał własny 2 119,00 2 160,00
1,9%
2 191,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,81
1,9%
0,82
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,02
-82,7%
0,01
-33,3%