info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 04:50
kontakt
EBC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00 51,00
30,8%
27,00
-47,1%
48,00
77,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -315,00
---
-53,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 -9 623,00
---
153,00
---
411,00
168,6%
Zysk (strata) netto 5,00 -9 623,00
---
153,00
---
411,00
168,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 100,00 2 000,00
-84,7%
2 554,00
27,7%
2 477,00
-3,0%
Kapitał własny 11 932,00 1 715,00
-85,6%
2 167,00
26,4%
2 279,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,11
-85,7%
0,14
26,2%
0,14
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,60
---
0,01
---
0,03
160,0%