info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 15:29
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48,00 665,00
1 285,4%
1 283,00
92,9%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 -28,00
---
-217,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) brutto 411,00 -30,00
---
-225,00
---
-132,00
---
Zysk (strata) netto 411,00 -30,00
---
-225,00
---
-132,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 477,00 3 188,00
28,7%
5 180,00
62,5%
2 962,00
-42,8%
Kapitał własny 2 279,00 2 248,00
-1,4%
3 043,00
35,4%
2 918,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-0,7%
0,12
-18,4%
0,11
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
-0,01
---
-0,00
---