info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 01:34
kontakt
DROP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -87,00
Zysk (strata) brutto -808,00
Zysk (strata) netto -808,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 81,00
Kapitał własny -60 158,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -11,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15