info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 09:58
kontakt
DRFINANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 974,00 1 946,00
-1,4%
2 083,00
7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 7,00
-91,1%
16,00
128,6%
Zysk (strata) brutto 79,00 34,00
-57,0%
14,00
-58,8%
Zysk (strata) netto 79,00 34,00
-57,0%
14,00
-58,8%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
4,00
300,0%
Aktywa 870,00 889,00
2,2%
946,00
6,4%
Kapitał własny 685,00 700,00
2,2%
679,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,19
-79,6%
0,18
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,01
-91,5%
0,00
-55,6%