info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 13:56
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136 594,00 615 849,00
350,9%
472 484,00
-23,3%
202 993,00
-57,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 000,00 142 691,00
1 197,2%
93 499,00
-34,5%
40 817,00
-56,3%
Zysk (strata) brutto 10 823,00 142 777,00
1 219,2%
92 531,00
-35,2%
129 076,00
39,5%
Zysk (strata) netto 8 207,00 115 049,00
1 301,8%
74 631,00
-35,1%
121 081,00
62,2%
Amortyzacja 1 697,00 1 770,00
4,3%
2 694,00
52,2%
2 641,00
-2,0%
Aktywa 2 327 130,00 2 269 792,00
-2,5%
2 277 599,00
0,3%
2 343 175,00
2,9%
Kapitał własny 915 499,00 1 030 611,00
12,6%
1 108 960,00
7,6%
1 003 919,00
-9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,67 41,28
12,6%
44,24
7,2%
40,05
-9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 4,61
1 300,6%
2,98
-35,4%
4,83
62,2%