info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 21:02
kontakt
DEMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 134,00 119,00
-11,2%
208,00
74,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -91,00
---
-227,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -84,00
---
-226,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 -83,00
---
-226,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 012,00 2 920,00
-3,1%
2 692,00
-7,8%
Kapitał własny 2 948,00 2 865,00
-2,8%
2 639,00
-7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,25
-2,8%
1,15
-7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,10
---