info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 00:26
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 80 121,00 112 718,00
40,7%
107 124,00
-5,0%
117 868,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 738,00 2 205,00
198,8%
752,00
-65,9%
1 924,00
155,9%
Zysk (strata) brutto 681,00 2 072,00
204,3%
7 631,00
268,3%
1 861,00
-75,6%
Zysk (strata) netto 531,00 1 673,00
215,1%
7 494,00
347,9%
1 496,00
-80,0%
Amortyzacja 38,00 37,00
-2,6%
38,00
2,7%
38,00
0,0%
Aktywa 114 398,00 138 112,00
20,7%
140 011,00
1,4%
142 726,00
1,9%
Kapitał własny 74 973,00 76 646,00
2,2%
81 450,00
6,3%
82 946,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,54 12,82
2,2%
13,62
6,3%
13,87
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,28
214,6%
1,25
347,5%
0,25
-80,0%