info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 00:35
kontakt
DECORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73 869,00 103 385,00
40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 048,00 20 792,00
38,2%
Zysk (strata) brutto 14 728,00 31 756,00
115,6%
Zysk (strata) netto 12 046,00 27 114,00
125,1%
Amortyzacja 2 222,00 2 203,00
-0,9%
Aktywa 186 313,00 211 411,00
13,5%
Kapitał własny 120 838,00 147 952,00
22,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,46 14,03
22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 2,57
125,1%