info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.28, godz. 08:42
kontakt
DDISTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 541,00 2 590,00
1,9%
2 512,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 135,00 94,00
-30,4%
211,00
124,5%
Zysk (strata) brutto 120,00 72,00
-40,0%
186,00
158,3%
Zysk (strata) netto 120,00 72,00
-40,0%
186,00
158,3%
Amortyzacja 121,00 123,00
1,7%
123,00
0,0%
Aktywa 10 084,00 10 695,00
6,1%
11 077,00
3,6%
Kapitał własny 3 505,00 3 577,00
2,1%
3 764,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
2,2%
0,29
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-44,4%
0,01
180,0%