info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 01:13
kontakt
DCD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 -7,00
---
Zysk (strata) brutto -53,00 -7,00
---
Zysk (strata) netto -53,00 -7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 688,00 6 245,00
-6,6%
Kapitał własny 6 038,00 5 826,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---