info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 06:24
kontakt
DAMFINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 143,00 142,00
-0,7%
141,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 14,00
366,7%
29,00
107,1%
Zysk (strata) brutto 3,00 14,00
366,7%
8,00
-42,9%
Zysk (strata) netto 14,00 -2,00
---
4,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 440,00 11 451,00
0,1%
11 459,00
0,1%
Kapitał własny 11 125,00 11 123,00
-0,0%
11 127,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,39 13,39
-0,0%
13,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,00
---