info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 21:00
kontakt
CWPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 187,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 172,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 172,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 172,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
Aktywa 2 093,00 2 295,00
9,7%
Kapitał własny -350,00 -177,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---