info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 17:12
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 061,00 3 798,00
-6,5%
5 184,00
36,5%
4 693,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -547,00 -960,00
---
278,00
---
464,00
66,9%
Zysk (strata) brutto -404,00 -410,00
---
-18 222,00
---
363,00
---
Zysk (strata) netto -409,00 -411,00
---
-18 222,00
---
287,00
---
Amortyzacja 96,00 97,00
1,0%
85,00
-12,4%
76,00
-10,6%
Aktywa 56 596,00 70 634,00
24,8%
36 594,00
-48,2%
35 381,00
-3,3%
Kapitał własny 34 184,00 33 773,00
-1,2%
14 431,00
-57,3%
14 718,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,44 31,06
-1,2%
13,27
-57,3%
13,54
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,38
---
-16,76
---
0,26
---