info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.02, godz. 15:06
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 955,00 1 228,00
28,6%
854,00
-30,5%
440,00
-48,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 120,00 578,00
381,7%
32,00
-94,5%
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 107,00 662,00
518,7%
22,00
-96,7%
-20,00
---
Zysk (strata) netto 104,00 605,00
481,7%
31,00
-94,9%
-40,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 2 208,00 2 761,00
25,0%
2 791,00
1,1%
2 784,00
-0,3%
Kapitał własny 1 873,00 2 477,00
32,2%
2 509,00
1,3%
2 469,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,87 2,48
32,2%
2,51
1,3%
2,47
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,60
481,7%
0,03
-94,9%
-0,04
---