info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:48
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 904,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 159,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 158,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 150,00
---
Amortyzacja 0,00 8,00
---
Aktywa 1 856,00 2 339,00
26,0%
Kapitał własny 1 741,00 2 152,00
23,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 2,15
23,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,15
---