info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 23:15
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 938,00 12 966,00
569,0%
12 966,00
0,0%
2 082,00
-83,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 568,00 9 790,00
-69,9%
9 790,00
0,0%
6 284,00
-35,8%
Zysk (strata) brutto 31 479,00 8 179,00
-74,0%
8 179,00
0,0%
7 736,00
-5,4%
Zysk (strata) netto 31 081,00 1 804,00
-94,2%
1 804,00
0,0%
7 732,00
328,6%
Amortyzacja 335,00 307,00
-8,4%
307,00
0,0%
312,00
1,6%
Aktywa 463 338,00 462 671,00
-0,1%
462 671,00
0,0%
468 600,00
1,3%
Kapitał własny 436 724,00 440 745,00
0,9%
440 745,00
0,0%
450 288,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,68 3,66
-0,6%
3,66
0,0%
3,74
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,02
-94,3%
0,02
0,0%
0,06
326,7%