info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 23:29
kontakt
CODEADDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 175,00 239,00
36,6%
300,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -9,00
---
51,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -8,00
---
50,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -8,00
---
50,00
---
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
Aktywa 3 915,00 3 910,00
-0,1%
3 978,00
1,7%
Kapitał własny 3 860,00 3 852,00
-0,2%
3 902,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,72
-0,1%
0,54
-24,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---