info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 21:43
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 060,00 6 235,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -581,00 75,00
---
Zysk (strata) brutto -706,00 826,00
---
Zysk (strata) netto -683,00 763,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 66 597,00 75 611,00
13,5%
Kapitał własny 59 878,00 60 641,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,02 13,18
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,17
---