info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.16, godz. 11:37
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 641 998,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 251,00
Zysk (strata) brutto 26 778,00
Zysk (strata) netto 20 354,00
Amortyzacja 6 295,00
Aktywa 5 350 558,00
Kapitał własny 2 224 049,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39