info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.05, godz. 23:40
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 616 317,00 553 655,00
-10,2%
489 286,00
-11,6%
495 319,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 737,00 2 372,00
-69,3%
92 243,00
3 788,8%
12 580,00
-86,4%
Zysk (strata) brutto 11 666,00 -26 071,00
---
90 447,00
---
-43 011,00
---
Zysk (strata) netto 6 886,00 -22 764,00
---
69 766,00
---
-36 982,00
---
Amortyzacja 3 298,00 3 301,00
0,1%
3 360,00
1,8%
4 615,00
37,4%
Aktywa 4 063 977,00 4 076 187,00
0,3%
3 889 932,00
-4,6%
4 413 907,00
13,5%
Kapitał własny 1 419 147,00 1 390 444,00
-2,0%
1 463 206,00
5,2%
1 405 472,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,93 26,38
-2,0%
27,76
5,2%
26,67
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,43
---
1,32
---
-0,70
---