info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 13:11
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 285,00 448,00
57,2%
1 955,00
336,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -332,00 30,00
---
1 419,00
4 630,0%
Zysk (strata) brutto 578,00 -33,00
---
1 514,00
---
Zysk (strata) netto 1 368,00 -32,00
---
1 496,00
---
Amortyzacja 282,00 292,00
3,5%
293,00
0,3%
Aktywa 15 614,00 14 837,00
-5,0%
16 264,00
9,6%
Kapitał własny 10 070,00 10 037,00
-0,3%
11 544,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,41 7,38
-0,3%
8,49
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 -0,02
---
1,10
---