info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 04:18
kontakt
CFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 446,00 2 250,00
-49,4%
2 737,00
21,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 938,00 337,00
-88,5%
1 216,00
260,8%
Zysk (strata) brutto 2 996,00 116,00
-96,1%
992,00
755,2%
Zysk (strata) netto 2 414,00 101,00
-95,8%
776,00
668,3%
Amortyzacja 30,00 84,00
180,0%
30,00
-64,3%
Aktywa 24 793,00 23 747,00
-4,2%
25 570,00
7,7%
Kapitał własny 20 083,00 20 269,00
0,9%
21 038,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,40 2,42
0,9%
2,52
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,01
-95,8%
0,09
675,0%