info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 02:06
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -27,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) brutto -225,00 -125,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) netto -225,00 -125,00
---
-32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 6 205,00 6 325,00
1,9%
5 725,00
-9,5%
Kapitał własny 5 966,00 6 019,00
0,9%
5 481,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,06
-8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---