info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 10:53
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 358,00 77 668,00
92,4%
49 149,00
-36,7%
88 531,00
80,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 440,00 32 471,00
67,0%
22 280,00
-31,4%
36 954,00
65,9%
Zysk (strata) brutto 20 911,00 36 066,00
72,5%
24 402,00
-32,3%
39 443,00
61,6%
Zysk (strata) netto 16 304,00 39 594,00
142,8%
19 344,00
-51,1%
32 202,00
66,5%
Amortyzacja 614,00 9 767,00
1 490,7%
6 429,00
-34,2%
5 940,00
-7,6%
Aktywa 965 359,00 1 045 726,00
8,3%
1 073 674,00
2,7%
1 052 138,00
-2,0%
Kapitał własny 929 332,00 971 515,00
4,5%
993 810,00
2,3%
943 861,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,67 10,11
4,5%
10,34
2,3%
9,82
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,41
142,4%
0,20
-51,2%
0,34
66,7%