info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 10:36
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 736,00 -46,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) brutto -2 738,00 -46,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) netto -56 621,00 -46,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 70 921,00 70 932,00
0,0%
70 875,00
-0,1%
Kapitał własny 68 644,00 68 598,00
-0,1%
68 567,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,40
0,0%
0,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 0,00
---
0,00
---